VADĪBA

JDK "AUSTRIS" mākslinieciskā vadītāja

ELITA TREILONE

 

Elita pievienojās Austrim 1997. gadā, pārņemot deju kolektīva vadītājas lomu no ilggadējā kolektīva vadītāja Jāņa Upīša. Līdz tam Elita aktīvi dejoja Tautas deju ansamblī "Līgo" un strādāja par repetitori Tautas deju ansamblī "Ačkups", kuram šodien viņa arī ir mākslinieciskā vadītāja. Šobrīd  viņa Austrī pilda gan vadītājas, gan repetitores pienākumus, tādējādi nodrošinot pilnu augstākās kvalitātes  sagatavošanās procesu pirms dejotāji kāpj uz skatuves rādīt savu varējumu. Elita spēj pārvērst par dejotāju gandrīz jebkuru, ja vien atdeve ir arī no paša dejotāja. Viņa iedvesmo ar savu mīlestību pret latviešu tautas deju un spēju perfekti parādīt jebkuru deju soli, kas ne vienmēr ir pa spēkam pašiem dejotājiem.

JDK "AUSTRIS" koncertmeistare

VERA VOLKOLAKOVA

Vera jeb Veriņa, kā mīļi viņu jau pieraduši saukt dejotāji, pievienojās Austrim 1998. gadā un kopš tā laika ir neatņemama kolektīva sastāvdaļa. Koncertmeistare ne tikai izcili tiek galā ar tautas deju repertuāra mūziku, nodrošinot kvalitatīvu gatavošanos koncertiem un skatēm, bet priecē dejotājus arī treniņu stundās. Dejotāji īpaši ir iecienījuši Veriņas klavierspēli garākās stiepšanās pauzēs, kad viņa izcili izvēlas kādu visiem labi pazīstamu melodiju, ikvienam nodrošinot domu lidojumu.

DEJOTĀJI

KĀRLIS KALNIŅŠ

NAURIS BRONIČS

LINDA

VOSKOBOIŅIKOVA

SANITA RUDZĀTE

ANNIKA NELSONE

RŪDOLFS CĪRULIS

KĀRLIS LINDERMANIS

ELĪZA LUĪZE

REBOKA

LAURA GAILĪTE

VIESTURS BĒRZIŅŠ

AIGARS LAZDIŅŠ

EDIJS VIŠŅAUSKIS

GUNTA KAUPMANE

JURIJS EISAKS

LĪVA GURTIŅA

SANTA GAILĪTE

VIJA NĀZERE

LAURA KAIRIŠA

SABĪNE GAILĪTE

ANETE CĪRULE

ANNA PAULA

SPRIEDĒJA

ARTA RIEKSTIŅA

ELĪZE SINKA

IEVA ĶIKULE

INETA CELMAINE

KRIŠS MELNIKONS

KRISTĪNE LINDBERGA

LAURA ANNA

PLŪME

MĀRTIŅŠ ARŽANOVSKIS

MEGIJA KATE

GERTNERE

AGATE BĒRZIŅA

REINIS VECBAŠTIKS

TĪNA TREIMANE

UNA KRISTIĀNA

KASPARSONE

SANDIS STRODS

MADARA KĻAVE

ELĪZA STANGAINE

TOMS VAĻKINS

KRISTAPS DZIRDNIEKS

MEGIJA DŽERIŅA

Lai uzzinātu par iespēju pievienoties JDK "AUSTRIS"