VADĪBA

Austris_profils (32).jpg
Austris_profils (26).jpg

DA "AUSTRIS" mākslinieciskā vadītāja

ELITA TREILONE

 

Elita pievienojās Austrim 1997. gadā, pārņemot deju kolektīva vadītājas lomu no ilggadējā kolektīva vadītāja Jāņa Upīša. Līdz tam Elita aktīvi dejoja Tautas deju ansamblī "Līgo" un strādāja par repetitori Tautas deju ansamblī "Ačkups", kuram šodien viņa arī ir mākslinieciskā vadītāja. Šobrīd  viņa Austrī pilda gan vadītājas, gan repetitores pienākumus, tādējādi nodrošinot pilnu augstākās kvalitātes  sagatavošanās procesu pirms dejotāji kāpj uz skatuves rādīt savu varējumu. Elita spēj pārvērst par dejotāju gandrīz jebkuru, ja vien atdeve ir arī no paša dejotāja. Viņa iedvesmo ar savu mīlestību pret latviešu tautas deju un spēju perfekti parādīt jebkuru deju soli, kas ne vienmēr ir pa spēkam pašiem dejotājiem.

DA "AUSTRIS" koncertmeistare

VERA VOLKOLAKOVA

Vera jeb Veriņa, kā mīļi viņu jau pieraduši saukt dejotāji, pievienojās Austrim 1998. gadā un kopš tā laika ir neatņemama kolektīva sastāvdaļa. Koncertmeistare ne tikai izcili tiek galā ar tautas deju repertuāra mūziku, nodrošinot kvalitatīvu gatavošanos koncertiem un skatēm, bet priecē dejotājus arī treniņu stundās. Dejotāji īpaši ir iecienījuši Veriņas klavierspēli garākās stiepšanās pauzēs, kad viņa izcili izvēlas kādu visiem labi pazīstamu melodiju, ikvienam nodrošinot domu lidojumu.

DEJOTĀJI

Austris_profils (8).jpg
Austris_profils (6).jpg
Austris_profils (36).jpg
Austris_profils (20).jpg

LINDA

VOSKOBOIŅIKOVA

SANITA RUDZĀTE

Austris_profils (28).jpg

RŪDOLFS CĪRULIS

Austris_profils (11).jpg
Austris_profils (21).jpg
Austris_profils (25).jpg

SABĪNE GAILĪTE

KĀRLIS

LINDERMANIS

GUNTA KAUPMANE

VIJA NĀZERE

ELĪZE SINKA

Austris_profils (23).jpg
Austris_profils (38).jpg
Austris_profils (35).jpg
Austris_profils (22).jpg

JURIJS EISAKS

LĪVA GURTIŅA

AIGARS LAZDIŅŠ

ANETE CĪRULE

Austris_profils (31).jpg
Austris_profils (39).jpg
Austris_profils (30).jpg
Austris_profils (14).jpg

KRIŠS MELNIKONS

KRISTĪNE LINDBERGA

MĀRTIŅŠ

ARŽANOVSKIS

MEGIJA KATE

GERTNERE

Austris_profils (17).jpg
Austris_profils (12).jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

KĀRLIS KALNIŅŠ

LAURA ANNA

PLŪME

UNA KRISTIĀNA

KASPARSONE

ELĪZA LUĪZE

REBOKA

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

NAURIS BRONIČS

Untitled-1.jpg

PAULA VĒVERE

Untitled-1.jpg

VIESTURS BĒRZIŅŠ

Untitled-1.jpg

LAURA KAIRIŠA

Untitled-1.jpg

MADARA KĻAVE

KATRĪNA KATE
MĀLNIECE

JĒKABS ŠARŠUNS

KRISTAPS DZIRNIEKS

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

ANDA BIŠOFA

KARLĪNA SOKOLOVA

ELZA POLE

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

EVELĪNA BEIZĪTERE

Untitled-1.jpg

DIĀNA PURIŅA

ANNIJA LINDEMANE

JĀNIS ROŽLAPA

Untitled-1.jpg

KASPARS PAKULIS

KATRINA SMELTERE

Lai uzzinātu par iespēju pievienoties JDK "AUSTRIS"